Prikkelverwerking en OC

Prikkelverwerking en OC

Wanneer ik voor de 1ste keer de oprit oprijd bij Noud en zijn familie, staat Noud al voor de achterdeur te wachten; hij is nieuwsgierig. Ik heb van te voren aan moeder gevraagd of ik ergens rekening mee moet houden in het eerste contact met Noud: “Nee hoor, zodra je binnen komt zal Noud je hand pakken en meenemen naar zijn speelgoed”.

Noud is een jongen van ruim 4 jaar oud met een zeldzaam syndroom waarvan bekend is dat er sprake is van een ontwikkelingsachterstand, spierzwakte, vermoedelijk problemen met de Sensorische Informatie verwerking en hij kan (nog) niet praten. Of hij gaat praten weten we niet.

Als Noud mij meeneemt naar zijn speelgoed lijkt het alsof hij mij alles wil laten zien; hij heeft heel veel speelgoed, maar kan niet goed uitleggen wat hij wil. Ik begrijp hem niet goed en dit frustreert hem. Om er voor te zorgen dat Noud beter duidelijk kan maken wat hij wil en beter begrepen kan worden, hebben we ondersteunende communicatie nodig.

We gaan beginnen met pictogrammen, kijken of Noud de plaatjes op de picto herkent; hij mag een keuze maken uit 2 of 3 picto’s naar aanleiding van een vraag. Dit hebben ouders veel thuis geoefend en met een paar weken werpt dit zijn vruchten af:

“Noud waar wil jij mee spelen? “: Noud krijgt 3 picto’s en mag zelf kiezen.

Hij kijkt heel goed en maakt een keuze: De brandweerauto en Noud is blij. Noud leert dat hij m.b.v. pictogrammen duidelijk kan maken waar hij mee wil spelen, hij de picto’s te matchen met het concrete voorwerp: in dit geval de brandweer auto. Noud leert heel snel welke voordelen de verwijzers (picto’s) hebben: hij kan duidelijk maken wat hij wil.

Omdat Noud altijd heel snel afgeleid is en maar heel kort zijn aandacht ergens bij houden, doen we onderzoek naar de Sensorische Informatie Verwerking: hoe komen de prikkels bij Noud binnen, hoe worden ze verwerkt en kan Noud daar een adequate reactie op geven met handelen.

Bij Noud is en sprake van een te hoge (neurologische) drempel m.b.t. lichaamshouding en bewegen (Propriocepsis) en tast (Tactiel): er komen te weinig prikkels binnen, waardoor Noud actief op zoek gaat (prikkel zoekend gedrag) om de hoge drempel te halen. Dit kan o.a. verklaren dat hij met zijn handen slaat, dat hij veel materialen in zijn mond stopt en altijd “in de weer” is. Noud heeft dit nodig om zichzelf “te reguleren”.

Noud reageert heel goed op diepe druk op zijn lijf en wil graag voelen. Daardoor lijkt hij tot rust te komen, kan hij zijn aandacht veel beter bij een taakje houden en hoeft hij niet steeds met de handen in zijn mond te zitten.

Tijdens een activiteit kan een kauwslang, of een kauwketting aanbieden kan ervoor zorgen dat Noud zijn handen in kan zetten voor een activiteit.

Daarnaast heeft Noud een hele lage drempel als het gaat om auditieve (gehoor) en visuele (zicht) prikkels. Dat betekent dat er heel veel prikkels binnen komen, maar dat hij niet goed de belangrijke en minder belangrijke informatie van elkaar kan scheiden. Hij kan dan niet een adequate reactie op de prikkels geven.

Noud is zeer snel afgeleid door alles wat hij hoort en ziet. Dat betekent dat hij informatie mist omdat hij afgeleid wordt door de aandacht te richten op de laatste prikkel die bij hem binnen komt.

Nu we weten wat Noud nodig heeft om goed zijn aandacht ergens op te kunnen richten, kunnen we Noud beter voorbereiden op het uitvoeren van een opdracht of taak.

Goed voorbereiden met diepe druk  en voelspelletjes:  bijvoorbeeld werken met zand, verf of scheerschuim om te kunnen voelen. Of juist diepe druk met veel bewegen zoals spelen met zware ballen, harde  prikkelende materialen, of de trampoline. Een verzwarings-vest kan ook heel goed helpen ; hij kan deze aan hebben tijdens opdrachtjes/ taken.

Na een aantal maanden hard werken voor ouders en Noud, kunnen we de stap maken naar de pictogrammen en spelletjes op de IPad/ computer: Noud kan genieten van de spelletjes. Als we Noud genoeg verwerkingstijd geven, d.w.z dat Noud de tijd krijgt om alle informatie/ prikkels goed te reguleren, is het samen genieten en is Noud na een half uurtje oefenen moe en heeft hij honger.

Ik pak, na weer een prachtige middag samen oefenen met Noud, al mijn spullen weer bij elkaar en ben klaar om naar huis te gaan.