Wie zijn wij

Samenwerkingsverband

De website van de OC-specialisten is een gemeenschappelijk aanspreekpunt voor cliënten en professionals die hulp zoeken op het gebied van ondersteunde communicatie. In Nederland zijn er diverse therapeuten die dezelfde zorg aanbieden. Door samen te werken zijn wij beter vindbaar voor mensen met  hulpvragen. Bij iedere hulpvraag die binnenkomt wordt door de specialisten gekeken wie de vraag het beste kan beantwoorden. Hierbij worden expertise, locatie en beschikbaarheid meegenomen in de overweging. OC-specialisten vinden het erg belangrijk om nieuwe ontwikkelingen op gebied van programma’s, apparatuur en methoden bij te houden. Samen lukt dat beter dan alleen. Ook het uitwisselen van ervaringen en delen van kennis helpt om onze kwaliteit hoog te houden.

Lees meer over hoe wij samenwerken met leveranciers

Hoe werkt de OC-specialist?

Alle aangesloten therapeuten zijn OC-specialisten, wat wil zeggen dat hun affiniteit en expertise ligt op het gebied van ondersteunde communicatie van niet/nauwelijks sprekenden. Dat betekent kennis van zaken omtrent behandelmethoden en het leren gebruiken van communicatiehulpmiddelen met bijbehorende software. U zult merken dat als u bent vastgelopen in de reguliere zorg, u door de OC-specialist meteen begrepen wordt. De therapeut kan u goed op weg helpen vanuit de jarenlange ervaring op dit gebied.

De OC-specialisten zijn allen vrijgevestigd therapeut (zoals logopedist of ergotherapeut) en bieden kortdurende en laagdrempelige hulp op gebied van ondersteunde communicatie. Dit kan bijvoorbeeld bestaan uit het adviseren van een communicatiehulpmiddel en hulp bij het aanvragen hiervan, het implementeren in de leefomgeving van de cliënt, training in het gebruik van specifieke software, onderhoud en nazorg of het geven van workshops aan ouders en professionals.

De zorg is vaak aanvullend op andere zorg. Zo vindt er veel samenwerking plaats met scholen, instellingen en andere professionals. Begeleiding vindt in de leefomgeving van de cliënt plaats en kan eenvoudig vanuit de eerstelijns zorg of via pgb betaald worden.

Even voorstellen…

Willemien Bierman

Willemien Bierman

Communicatie is voor mij zeer essentieel. Wanneer je de communicatie kan verbeteren draag je bij aan levensgeluk en ontwikkelmogelijkheden. Begrijpen en begrepen worden, gezien worden en weten dat je er mag zijn. 
Sinds het afronden van mijn logopedieopleiding in 1990 werk ik met kinderen en jongvolwassenen die door hun verstandelijke beperking problemen hebben in taal en communicatie. Ik richt mij op het optimaliseren van de communicatie waardoor het kind of de jongvolwassene contact kan maken met omgeving, zijn boodschap kan overbrengen en begrepen wordt. 

Meer lezen: www.willemiensbeeldspraak.nl

Ernie van Engelshoven

Communiceren is een belangrijke sleutel tot welzijn en geluk van een persoon. Communiceren stelt je in staat om vragen te stellen en taal te leren. Vervolgens geeft taal je toegang om meer over de wereld te leren.  Wanneer communiceren niet vanzelf gaat kun je dit op zoveel manieren ondersteunen. Graag help ik je bij de keuze in hulpmiddelen, methoden en de manieren om communicatie en taal leren dan aan te pakken. Hoe complex een probleem ook is de start van communicatie kan verrassend eenvoudig zijn. Omdat communicatie altijd een samenspel is tussen minimaal twee personen geef ik, al een tiental jaren, ook trainingen aan ouders.    

Meer lezen: www.kaboemlogopedie.nl

Jikke van Ewijk

Van oorsprong ben ik ergotherapeut en het zoeken naar oplossingen om zo zelfstandig mogelijk te leven zit me echt in het bloed. Dit begon in 2006 naast mijn vaste baan met advies over en training in computerhulpmiddelen maar al gauw breidde zich dat uit in de richting van vragen rondom communicatie. 
Mijn expertise ligt op het raakvlak van communicatie en bediening van (spraak)computers. Voor veel mensen met een meervoudige beperking is het een zoektocht om een communicatiehulpmiddel te vinden dat past bij hun cognitieve én lichamelijke mogelijkheden. Ik houd van deze puzzel en neem de gebruiker en zijn omgeving graag bij de hand in het kiezen en optimaal leren gebruiken van het hulpmiddel. 

Meer lezen: www.jikkevanewijk.nl

Sandra Koster

Sandra Koster

Sinds 2009 heb ik een eigen praktijk van waaruit ik inmiddels veel gezinnen heb kunnen ondersteunen in hun vragen rondom communicatie. Veel van de kinderen zijn net een puzzel, die ik probeer te doorgronden. Ik denk hierbij het liefst in mogelijkheden en niet in beperkingen. Dat zoeken naar antwoorden op de vragen van ouders doe ik vanuit een sterke betrokkenheid, waarbij ik ouders aan de hand neem om samen het avontuur aan te gaan. Stap voor stap werken we toe naar verbeteringen in de communicatie. Door samenwerking met leerkrachten, andere logopedisten en overige betrokkenen is de kans van slagen van een interventie vele malen groter. 

Meer lezen: www.sandrakoster.nl

Karin Murk

Ik ben kinderergotherapeut in hart en nieren, probleemoplossend en altijd gericht op de eigen regie van het kind in zijn omgeving. Al vanaf 1983. Vanaf 2001 in een eigen praktijk met 4 andere collega’s in Friesland. Mijn focus ligt daarbij op de jonge en ernstig beperkte kinderen. Soms met de vraag over een goede zitvoorziening of een aangepaste fiets maar altijd om beter te kunnen functioneren. De laatste jaren zijn daar de technologische mogelijkheden ook bij om de hoek komen kijken. Een knop om mama te roepen of een een pinquin te laten lopen.

Een knop is dan vaak erg beperkt, daarom richt ik me ook steeds meer op het gebied van de computer-, spel en communicatiehulpmiddelen. 

Mijn kennis ligt op het raakvlak van de ontwikkeling van het kind, het meedoen in zijn omgeving, in de familie en op school èn de communicatie. De laatste jaren heb ik veel geleerd op het gebied van de communicatiemogelijkheden, afgelopen periode zijn we veel met 1 knops-spelmogelijkheden bezig geweest en dagelijks leer ik van de nieuwe dingen die er nu weer mogelijk zijn.

Meer lezen: www.ergoactiefverhuur.nl 

Janine Versteeg

Communicatie is een basale levensbehoefte van elk mens en zorgt ervoor dat we ons verbonden voelen met elkaar. Om dit te voelen moeten we elkaar wel verstaan en begrijpen. Voor mensen met een communicatieve beperking en hun omgeving is het een hele klus om te zoeken naar een manier om te kunnen communiceren en dit onderdeel te maken van het dagelijks leven. Om bij te dragen aan dát proces is voor mij een uitdaging die ik al meer dan 25 jaar aanga, eerst in de kinderrevalidatie en tegenwoordig als zelfstandig logopedist. 

Meer lezen: http://www.ocencoaching.nl