Wie zijn wij

Samenwerkingsverband

De website van de OC Specialisten is een gemeenschappelijk aanspreekpunt voor cliënten en professionals die hulp zoeken op het gebied van ondersteunde communicatie. In Nederland zijn er diverse therapeuten die dezelfde zorg aanbieden. Door samen te werken zijn wij beter vindbaar voor mensen met  hulpvragen. Bij iedere hulpvraag die binnenkomt wordt door de specialisten gekeken wie de vraag het beste kan beantwoorden. Hierbij worden expertise, locatie en beschikbaarheid meegenomen in de overweging. OC Specialisten vinden het erg belangrijk om nieuwe ontwikkelingen op gebied van programma’s, apparatuur en methoden bij te houden. Samen lukt dat beter dan alleen. Ook het uitwisselen van ervaringen en delen van kennis helpt om onze kwaliteit hoog te houden.

Q

Samenwerking met leveranciers

De leveranciers van hulpmiddelen weten het samenwerkingsverband inmiddels te vinden en verwijzen ouders en professionals regelmatig door voor extra ondersteuning. Als er een hulpmiddel aangevraagd wordt, heeft de betrokken OC-specialist contact met een leverancier en regelt een passing en proefplaatsing. Onze OC-specialisten zorgen voor regelmatig contact en zijn zodoende op de hoogte van de laatste ontwikkelingen van software en hardware. De OC-specialisten nemen een onafhankelijke positie in ten aanzien van deze leveranciers.

Hoe werkt de OC Specialist

Alle aangesloten therapeuten zijn OC Specialisten, wat wil zeggen dat hun affiniteit en expertise ligt op het gebied van ondersteunde communicatie van niet/nauwelijks sprekenden. Dat betekent kennis van zaken omtrent behandelmethoden en het leren gebruiken van communicatiehulpmiddelen met bijbehorende software. U zult merken dat als u bent vastgelopen in de reguliere zorg, u door de OC Specialist meteen begrepen wordt. De therapeut kan u goed op weg helpen vanuit de jarenlange ervaring op dit gebied.

De OC Specialisten zijn allen vrijgevestigd therapeut (zoals logopedist of ergotherapeut) en bieden kortdurende en laagdrempelige hulp op gebied van ondersteunde communicatie. Dit kan bijvoorbeeld bestaan uit het adviseren van een communicatiehulpmiddel en hulp bij het aanvragen hiervan, het implementeren in de leefomgeving van de cliënt, training in het gebruik van specifieke software, onderhoud en nazorg of het geven van workshops aan ouders en professionals.

De zorg is vaak aanvullend op andere zorg. Zo vindt er veel samenwerking plaats met scholen, instellingen en andere professionals. Begeleiding vindt in de leefomgeving van de cliënt plaats en kan eenvoudig vanuit de eerstelijns zorg of via pgb betaald worden.

Even voorstellen…

Willemien Bierman

Willemien Bierman

Communicatie is voor mij zeer essentieel. Wanneer je de communicatie kan verbeteren draag je bij aan levensgeluk en ontwikkelmogelijkheden. Begrijpen en begrepen worden, gezien worden en weten dat je er mag zijn.

Sinds het afronden van mijn logopedieopleiding in 1990 werk ik met kinderen en jongvolwassenen die door hun verstandelijke beperking problemen hebben in taal en communicatie. Ik richt mij op het optimaliseren van de communicatie waardoor het kind of de jongvolwassene contact kan maken met omgeving, zijn boodschap kan overbrengen en begrepen wordt.

Meer lezen: www.willemiensbeeldspraak.nl

Giulia Bijvoet

Giulia Bijvoet

Iedereen heeft recht op communicatie. Ook als je niet kan praten. Vanuit dat gevoel is mijn praktijk Kernlogopedie ontstaan. Ik bied logopedische begeleiding aan kinderen en jongeren die niet of nauwelijks spreken. Samen met ouders en verzorgers kijk ik naar de mogelijkheden van het kind en help ik bij het vinden van passende Ondersteunde Communicatie. Het is iedere keer weer prachtig om te zien hoe een kind tot bloei komt als hij of zij de mogelijkheid heeft gevonden om te communiceren.

Naast logopedist ben ik ook gecertificeerd Floorplay begeleider. Ik zet naast spel ook vaak muziek in om tot communicatie te komen.

Meer lezen: kernlogopedie.nl

Ans Cornel

Ans Cornel

Ik ben gespecialiseerd in de praktische, leeftijdseigen en toekomstgerichte ondersteuning van kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke- en communicatieve beperking. Dat doe ik vanuit een innerlijke overtuiging dat iedereen gezien en gehoord wil worden, gewaardeerd om wie en wat je bent. Niets leuker, boeiender en leerzamer om dat samen met de persoon om wie het gaat, zijn of haar ouders, belangrijke familieleden, leerkrachten en begeleiders voor elkaar te krijgen. Dat doen we door het zoeken naar- en het vormgeven van een bruikbaar communicatie (hulp)middel en het maken van een communicatie paspoort.

Het ‘hebben’ daarvan is één, weten hoe het te gebruiken en het up to date te houden is twee. En het één kan niet zonder het andere, is mijn opvatting. Ik heb veel ervaring met verschillende communicatiehulpmiddelen, uiteenlopend van non-verbale signalen, gebaren, pictogrammen tot (oogbestuurde) spraakcomputer. Met veel plezier coach ik zowel het gebruik ervan, de vormgeving en het eventuele programmeren.

Meer lezen: www.mannah.nu

Cindy Dekker-Navis

Cindy Dekker-Navis

Na jarenlange ervaring in de kinderrevalidatie heb ik vanaf 2011 de mogelijkheid gekregen in het Erasmus-MC/Sophia Kinderziekenhuis om mij te specialiseren in Ondersteunde Communicatie (OC) bij niet tot nauwelijks sprekende kinderen. In de afgelopen jaren is er een enorme verandering gekomen in de benadering rondom OC. Er is steeds duidelijker geworden hoe belangrijk de omgeving van een kind is wanneer je gaat starten met OC en hoe belangrijk het is om te allen tijde uit te gaan van de mogelijkheden van een kind of jongvolwassene. Op dit moment begeleid ik geen cliënten maar ben ik sparringspartner van de OC Specialisten, vooral op gebied van Angelman syndroom en NAH bij kinderen.

Mijn motto is: ‘Presume competence!’.

Meer lezen: www.logOCnavis.nl

Jikke van Ewijk

Jikke van Ewijk

Van oorsprong ben ik ergotherapeut en het zoeken naar oplossingen om zo zelfstandig mogelijk te leven zit me echt in het bloed. Dit begon in 2006 naast mijn vaste baan met advies over en training in computerhulpmiddelen maar al gauw breidde zich dat uit in de richting van vragen rondom communicatie. 

Mijn expertise ligt op het raakvlak van communicatie en bediening van (spraak)computers. Voor veel mensen met een meervoudige beperking is het een zoektocht om een communicatiehulpmiddel te vinden dat past bij hun cognitieve én lichamelijke mogelijkheden. Ik houd van deze puzzel en neem de gebruiker en zijn omgeving graag bij de hand in het kiezen en optimaal leren gebruiken van het hulpmiddel. 

Meer lezen: www.jikkevanewijk.nl

Fabienne van Genderen

Fabienne van Genderen

Mijn naam is Fabienne en ik ben sinds 2012 werkzaam als logopedist. De visie binnen mijn werk is het denken in mogelijkheden. Kijken naar wat er is en hoe we daarmee verder kunnen werken. Dit zorgt ervoor dat je altijd kijkt naar de positieve kant en dus mogelijkheden blijft zien. Dit is zowel voor de persoon in kwestie als zijn of haar omgeving een prettige manier van werken.

Ik geef begeleiding aan kinderen, jongeren en volwassen die zich niet of onvoldoende verbaal kunnen uiten. Samen kunnen we zoeken naar een hulpmiddel dat de beste aansluiting biedt of help ik jullie verder bij het in gebruik nemen van een hulpmiddel. Deze begeleiding bied ik zowel aan deze personen zelf als aan het netwerk. Daarbij bied ik de ondersteuning die nodig is om het hulpmiddel volledig in het dagelijks leven te integreren.

Daarnaast is het belangrijk dat de organisatie(s) waar deze personen naartoe gaan ook de juiste ondersteuning bieden. Daarom ondersteun ik bij het opzetten of verder uitrollen van de Ondersteunde Communicatie (OC) binnen organisaties.

Meer lezen: www.possi.nl

Sandra Koster

Sandra Koster

Sinds 2009 heb ik een eigen praktijk van waaruit ik inmiddels veel gezinnen heb kunnen ondersteunen in hun vragen rondom communicatie. Veel van de kinderen zijn net een puzzel, die ik probeer te doorgronden. Ik denk hierbij het liefst in mogelijkheden en niet in beperkingen. Dat zoeken naar antwoorden op de vragen van ouders doe ik vanuit een sterke betrokkenheid, waarbij ik ouders aan de hand neem om samen het avontuur aan te gaan. Stap voor stap werken we toe naar verbeteringen in de communicatie. Door samenwerking met leerkrachten, andere logopedisten en overige betrokkenen is de kans van slagen van een interventie vele malen groter. 

Meer lezen: www.sandrakoster.nl

Karin Murk

Karin Murk

Ik ben kinderergotherapeut in hart en nieren, probleemoplossend en altijd gericht op de eigen regie van het kind in zijn omgeving. Al vanaf 1983. Vanaf 2001 in een eigen praktijk met 4 andere collega’s in Friesland. Mijn focus ligt daarbij op de jonge en ernstig beperkte kinderen. Soms met de vraag over een goede zitvoorziening of een aangepaste fiets maar altijd om beter te kunnen functioneren. De laatste jaren zijn daar de technologische mogelijkheden ook bij om de hoek komen kijken. Een knop om mama te roepen of een een pinquin te laten lopen.

Een knop is dan vaak erg beperkt, daarom richt ik me ook steeds meer op het gebied van de computer-, spel en communicatiehulpmiddelen. 

Mijn kennis ligt op het raakvlak van de ontwikkeling van het kind, het meedoen in zijn omgeving, in de familie en op school èn de communicatie. De laatste jaren heb ik veel geleerd op het gebied van de communicatiemogelijkheden, afgelopen periode zijn we veel met 1 knops-spelmogelijkheden bezig geweest en dagelijks leer ik van de nieuwe dingen die er nu weer mogelijk zijn.

Meer lezen: www.ergoactief.nl 

Janine Versteeg

Janine Versteeg

Communicatie is een basale levensbehoefte van elk mens en zorgt ervoor dat we ons verbonden voelen met elkaar. Om dit te voelen moeten we elkaar wel verstaan en begrijpen. Voor mensen met een communicatieve beperking en hun omgeving is het een hele klus om te zoeken naar een manier om te kunnen communiceren en dit onderdeel te maken van het dagelijks leven. Om bij te dragen aan dát proces is voor mij een uitdaging die ik al meer dan 25 jaar aanga, eerst in de kinderrevalidatie en tegenwoordig als zelfstandig logopedist. 

Meer lezen: www.ocencoaching.nl

Anneke Westhoff

Anneke Westhoff

In 1996 heb ik de overstap gemaakt naar kinderfysiotherapie en ben bijna 25 jaar werkzaam geweest in de 2de lijn: op de kinderafdeling en kinderrevalidatie. Binnen de kinderrevalidatie heb ik voor het eerst kennis gemaakt met OC bij kinderen die niet alleen een lichamelijke beperking hebben, maar ook niet of nauwelijks kunnen praten. 

Altijd weer een zoektocht samen met ouders en hun kind naar het juiste communicatiehulpmiddel en hen begeleiden in het gebruik hiervan, zodat een kind zich gehoord voelt, begrijpt en begrepen wordt. Als een kind met behulp van OC-middelen, van pictogrammen tot spraakcomputer, zich kan uiten zonder gesproken taal, dan is dat samen genieten!